Экс-президент Чехии назвал дело о взрывах в Врбетице сфабрикованным

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Апреля 2021 в 14:42:57
Действующие власти Чехии сфабриковали дело о взрывах на военных складах в Врбетице, чтобы держать народ в страхе и манипулировать им. Такое мнение выразил в понедельник экс-президент республики Вацлав Клаус.

«Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что ковидом людей нельзя пугать до бесконечности, поэтому они отчаянно ищут новое искусственное пугало, с помощью которого могли бы держать людей в страхе. Они хорошо знают, что запуганным народом легче управлять. Пожалуйста, прекратите это. Вам нужно больше заботиться о нашей стране, а не о себе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Вацлава Клауса, занимавшего пост президента Чехии в 2003—2013 годах.

Бывший глава республики отметил, что дело о взрывах в Врбетице получило новое развитие в «нервной обстановке в преддверии предстоящих в октябре парламентских выборов» и в условиях, когда «различная дезинформация и фейки быстро распространяются».

Он также предположил, что «если бы на американских президентских выборах снова победил [Дональд] Трамп , то не появилось бы запоздалое дело [о взрывах в] Врбетице».

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 20.04.2021 в 18:53:42   # 776484
Замечено: как только официальное лицо становится "бывшим" , оно(лицо) меняет позу "раком" на позу "стоя" с гордым выражением лица. Вот и нынешний премьер Чехии , замутивший эту шнягу, когда получит приставку "Экс", тоже станет говорить умные вещи.
  kubik 20.04.2021 в 19:22:35   # 776487
Цитата: старик от 20.04.2021 12:53:42
Замечено: как только официальное лицо становится "бывшим" , оно(лицо) меняет позу "раком" на позу "стоя" с гордым выражением лица. Вот и нынешний премьер Чехии , замутивший эту шнягу, когда получит приставку "Экс", тоже станет говорить умные вещи.

Этот и будучи действующим херни не порол.
  Ал 20.04.2021 в 20:31:42   # 776492

  Софруджу 21.04.2021 в 00:04:20   # 776497
Знакомые чехи вчера и сегодня участвовали в митингах против высылки российских дипломатов. Правительство это одно, а мнение людей - другое
  Ал 21.04.2021 в 00:15:21   # 776498
Quote:
Александр Роджерс: Расследование взрывов на чешских складах https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-rassledovanie-vzryvov-na-cheshskih-skladah/
Александр Роджерс
19.04.2021
...

Quote:
Pěti lidem hrozí za zakázané miny ve Vrběticích až 12 let vězení https://www.e15.cz/domaci/peti-lidem-hrozi-za-zakazane-miny-ve-vrbeticich-az-12-let-vezeni-1294233
U brněnského krajského soudu ve Zlíně začalo 10. května hlavní líčení ve věci pěti osob a dvou firem, kteří jsou obžalovaní kvůli skladování zakázaných výbušnin v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Na snímku jsou obžalovaní (zleva) Petr Kratochvíl, Vít Paulíček, Ivana Linhartová, Roman Štika a František Machuča.
10. května 2016 • 10:23
Krajský soud ve Zlíně dnes začal projednávat případ skladování výbušnin, podle obžaloby zakázaných, v muničním skladu ve Vrběticích. Obžalobě čelí pět lidí i společnosti Excalibur Army a Real Trade Praha. Obviněným hrozí až 12 let vězení, firmám až zrušení. Vinu popírají.
Stíhání je vedeno pro vývoj, výrobu a držení zakázaných bojových prostředků, konkrétně zakázaných protipěchotních min, a porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem.
V areálu ve Vrběticích na Zlínsku předloni vybuchly dva sklady s municí. Při první explozi zahynuli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si ale pronajímala jiná společnost, ostravská firma Imex Group. První výbuch v říjnu si vyžádal dva lidské životy. Kauza skladování údajně zakázaných výbušnin s explozemi ve Vrběticích nesouvisí.
Podle obžaloby Real Trade Praha nakoupila od dceřiné maďarské společnosti firmy Excalibur Army na začátku roku 2012 vojenský materiál včetně 269 kusů min typu MON-100 a 232 kusů min typu MON-200. Podle státního zástupce Lea Foltýna jde o protipěchotní miny, jež jsou zakázány právními normami ČR i mezinárodněprávními normami, které navazují na Ottawskou konvenci.
„Miny byly součástí obchodu, kupující prý nemohl odmítnout“
Obžalobě čelí předseda představenstva Real Trade Praha a jednatel Excalibur Army Petr Kratochvíl, který podle obžaloby zastupoval Real Trade Praha při uzavírání smlouvy o nákupu zmíněného materiálu. Podle něj společnost nakoupila za sedm let od Maďarska asi 7000 tun materiálu za asi 23 milionů korun. Miny byly jeho součástí, kupující podle něj nemohl odmítnout. „Buď vezmete všechno nebo nic,“ uvedl Kratochvíl.
Obžalobě čelí i prokuristka Real Trade Praha Ivana Linhartová, bývalý místopředseda Real Trade Praha Vít Paulíček, hlavní zbrojíř Excalibur Army Roman Štika a skladník Excalibur Army ve Vrběticích František Machuča.
Státní zástupce: Neuvedli, že se jedná o zakázané protipěchotní miny
Podle Foltýna Kratochvíl zaslal v prosinci 2012 faxem objednávku Real Trade Praha a Linhartová vyplnila podklady pro získání licence na převoz materiálu od ministerstva průmyslu a obchodu. U min podle státního zástupce neuvedli, že se jedná o zakázané protipěchotní. Následně vydala povolení k převozu materiálu i policie. Podle Foltýna pak Štika na pokyn Kratochvíla rozhodl o převozu min do skladu ve Vrběticích, kde je převzal Machuča.
Obviněné společnosti již dříve uváděly, že miny nepovažuje za zakázané ani maďarský stát, od nějž je firma získala. Miny měly být podle firem rozebrány, aby mohla být využita trhavina, kterou obsahují. Podle Kratochvíla miny nejsou zakázané. Firmy podle něj nic nezatajovaly. „Ani policejní pyrotechnici si nebyli jisti. Jak to mohli poznat naši pracovníci?“ uvedl Kratochvíl.
Нередактированный перевод
Quote:
Основное судебное разбирательство в Областном суде Брно в Злине началось 10 мая по делу пяти человек и двух компаний, обвиняемых в хранении запрещенных взрывчатых веществ на складе боеприпасов в Врбетицах в Злинском районе. На снимке изображены обвиняемые (слева направо) Петр Кратохвил, Вит Пауличек, Ивана Линхартова, Роман Штика и Франтишек Мачуча.
10 мая 2016 г. • 10:23
Областной суд в Злине сегодня начал слушание дела о хранении взрывчатых веществ, согласно обвинительному акту, на складе боеприпасов в Врбетицах. Обвинения предъявлены пяти лицам, а также армиям Excalibur и Real Trade Prague. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, компаниям грозит ликвидация. Они отрицают свою вину.
Судебное преследование ведется за разработку, производство и хранение запрещенных боевых средств, в частности запрещенных противопехотных мин, а также за нарушение служебных обязанностей в связи с выдачей разрешений и лицензий на внешнюю торговлю военной техникой.
В позапрошлом году в районе Врбетиц Злинского края взорвались два склада с боеприпасами. В результате первого взрыва погибли два человека. Однако оба взорванных склада были сданы в аренду другой компанией, остравской компанией Imex Group. Первый взрыв в октябре унес жизни двух человек. Дело о хранении якобы запрещенных взрывчатых веществ не связано со взрывами в Врбетицах.
Согласно обвинительному заключению Real Trade Prague, в начале 2012 года она закупила военную технику у венгерской дочерней компании Excalibur Army, в том числе 269 мин MON-100 и 232 мины MON-200. По словам прокурора Лео Фолтына, это противопехотные мины, которые запрещены правовыми нормами Чешской Республики и нормами международного права, которые следуют Оттавской конвенции.
«Шахты были частью бизнеса, покупатель не мог отказаться».
Обвинение предъявлено председателю совета директоров Real Trade Prague и генеральному директору Excalibur Army Петр Кратохвил, который, согласно обвинительному заключению, представлял Real Trade Prague при заключении контракта на закупку упомянутого материала. По его словам, за семь лет компания закупила в Венгрии около 7000 тонн материала примерно на семь миллионов крон. Мины входили в его состав, по его словам, покупатель не мог отказаться. «Либо возьмешь все, либо ничего», - сказал Краточвил.
Обвинения также предъявлены обвинению в отношении Real Trade Prague Ивана Линхартова, бывший вице-президент Real Trade Prague Вит Пауличек, главный оружейник армии Экскалибур Роман Штика и складской склад армии Экскалибур в Врбетицах Франтишек Мачуча.
Прокуроры: они не утверждали, что это запрещенные противопехотные мины.
По словам Фолтына, Кратохвил отправил по факсу заказ от Real Trade Prague в декабре 2012 года, и Линхартова заполнила документы для получения лицензии на транспортировку материалов от Министерства промышленности и торговли. По словам прокурора, мины не утверждали, что они запрещены противопехотными. Впоследствии полиция выдала разрешение на перевозку материала. По словам Фолтына, по указанию Кратохвила Штика решила перевезти шахты на склад в Врбетице, где они были переданы Мачуче.
Обвиняемые компании ранее заявляли, что венгерское государство, у которого компания их приобрела, также не считает запрещенными мины. По заявлению компаний, мины должны были быть разобраны, чтобы можно было использовать содержащиеся в них взрывчатые вещества. По словам Краточвила, мины не запрещены. По его словам, компании ничего не скрывали. «Даже полицейские пиротехники не были уверены. Откуда наши сотрудники могли это знать? »- сказал Краточвил.
  Ал 21.04.2021 в 00:21:39   # 776499
Quote: Перевод слишком длинный, но желающие могут самостоятельно перевести...
  Ал 21.04.2021 в 00:34:00   # 776500
Quote: Выдержки перевода Quote:
Радек Ондруш, юрист оружейной компании Imex Group, говорит, что даже компания не располагала информацией о расследовании.
...
У Imex Group не было отчетов о самом расследовании. «Полиция и прокуратура не общаются с компанией, кроме как путем вызова сотрудников компании для дачи объяснений или запроса документов. Обратного потока информации нет, поэтому компания не знает и не может знать, с какими версиями полиции она работает.
...
В любом случае Imex утверждает, что имена и опубликованные фотографии российских корреспондентов Александра Мишкина и Анатолия Чепиги (псевдонимы Александр Петров и Руслан Боширов) ей ничего не говорят. «Опубликованные фотографии никто из руководства Imex Group не видел», - сказал Ондруш.
...
По словам юриста, у компании также нет информации о том, что ее оружейные материалы должны отправляться - например, через посредников - в Сирию или Украину.
«В то время компания не вела торговлю с Украиной или Сирией и не располагала информацией о том, что покупатель намеревается делать с военными материалами, которые были проданы и готовы к выводу», - сказал Ондруш. Он напомнил, что по закону покупатель должен подать экспортную декларацию там, где закончится оружие, и все делается под контролем правительства.
  Ал 21.04.2021 в 07:35:00   # 776502
На одном из ресурсов "пророссийской" "Свободы" упоминалось, что у арендаторов складов на территории Чехии еще в 2011 произошел взрыв, как и про то, что в 2014 году пожарные ими не были предупреждены о категории взрывоопасности объекта. Последнее напоминает либо о безалаберности либо о нелегальной деятельности.
Упоминают что после октябрьского взрыва на всех складах усилили полицейскую охрану, что не предотвратило декабрьский взрыв.
Разве что филиал "Свободы" "забыл" упомянуть что еще в 2016 году арендаторов в незаконной деятельности судили.

Упоминают и про электронные копии паспортов "молдаванина" и "таджика", на основе которых якобы были сделаны запросы на посещение складов, из которых удалены метаданные по которым можно было бы определить страну отправителя. Напрашивается вопрос, какой смысл удалять метаданные? Неужели на территории Чехии сделать электронные копии невозможно? Тем более если адресат можно вычислить по электронной переписке...
  Ал 25.04.2021 в 22:56:27   # 776842
Quote:
В Германии указали на несовпадения в версии Чехии о взрывах на складах https://iz.ru/1156420/2021-04-24/v-germanii-ukazali-na-nesovpadeniia-v-versii-chekhii-o-vzryvakh-na-skladakh
24 апреля 2021, 19:16
Немецкое издание World Economy провело расследование о якобы причастности спецслужб РФ к взрывам на складах во Врбетице, которые произошли в 2014 году, и указало на нестыковки в обвинениях чешских властей. Публикация появилась в четверг, 22 апреля.
Так, в ФРГ обратили внимание на наличие противопехотных мин чешской армии, которые взорвались во время инцидента. В издании говорится, что в 1997 году Чехия стала членом Оттавского соглашения о противопехотных минах, согласно которому к 2014 году в стране должны были перестать хранить заряды подобного типа.
Мины же в Чехии лежали на складах на протяжении более 20 лет, возможно, они относились даже к временам холодной войны, однако, как утверждают в ОБСЕ, за такой срок взрывчатка обычно разлагается. Это и могло стать причиной внезапного детонирования, подчеркнули в издании.
Также журналисты отметили странность высылки россиян за якобы диверсию на складах именно в 2021 году, хотя с 2014 года состав российского посольства изменился.
«Если сотрудник посольства России в Праге действительно принимал участие в подобном диверсионном акте, то вряд ли он состоит на дипломатической службе в Чехии. Обоснование республики выглядит неубедительным», — говорится в материале.
...

Quote:
Мнение бывшего главы военной разведки Чехии по поводу причин взрыва склада боеприпасов в Врбетице неоднозначно. В истории, которую нам рассказывают, есть пробелы, уверен он, и советует проявить осмотрительность в отношениях с Россией. Речь идет о будущем чешско-российских отношений, предупреждает эксперт.
Генерал Шандор: «Чук и Гек в Врбетице? Десятки килограммов взрывчатки. Кто-то из местных обязательно помогал. Информация, время, маршрут — об этом в газетах не пишут. Покажите бумагу, она — у нас» (Parlamentní listy, Чехия)
Русские идут! https://inosmi.ru/politic/20210422/249615256.html
...
22.04.2021
16:24 22.04.2021 | 2
AMIGO
А что генерал умолчал что перед взрывом на складе он горел свыше 40 минут? Что приехавшие на место пожарники побоялись тушить склад , боялись что он рванет? А просто позвонили властям и тупо смотрели полчаса как он горит до момента взрыва...
Quote:
"Они интересовались стрелковым оружием": чехи о взрывах и "Петрове" с "Бошировым" https://www.bbc.com/russian/features-56776435
...
Склады компании IMEX, которые до 2006 года использовала чешская армия, не были внесены в реестр опасных гражданских объектов, но Овесны интуитивно решил, что приближаться к пожару нельзя.
...
В результате взрыва склада номер 16 погибли два работника экспортера вооружений IMEX, которой принадлежали вооружения, - их отправили приклеивать на товар маркировку опасного груза.
...
"Полиция после первого взрыва провела осмотр второго склада на предмет наличия взрывных устройств, после этого его опечатала. Помещение охраняли десятки полицейских. Если кто-то оставил взрывное устройство во втором хранилище до 16 октября, то полиция совершила ошибку при осмотре, если после 16 октября - то она плохо охраняла здание", - считает представитель IMEX Радек Ондруш.
...
По словам представителя IMEX Ондруша, с компанией и правда связывались двое мужчин, которые представились потенциальными покупателями. По информации издания The Insider, они отправили сканы таджикского и молдавского паспортов на имена Тобарова и Попы и попросили доступ к хранилищам, чтобы лично осмотреть боеприпасы.
"У них был обычный запрос - интересовались стрелковым оружием, боеприпасами. Они действовали стандартно: прислали имейл, мы его перенаправили в ВТУ [именно ВТУ - Военно-технический институт минобороны Чехии - сдавал склады в аренду частным компаниям - Би-би-си]. Они с нами после этого больше не связывались", - рассказывает Ондруш.
Представитель IMEX в том письме не увидел ничего подозрительного. Визиты потенциальных клиентов были нормальным явлением: "Такие визиты проходят довольно часто. В тот год за довольно короткий период таких было около семи".
Прямых доказательств присутствия россиян на территории чешских складов нет. Мича говорит, что в деревне их тоже никто не видел, но добавляет, что "въезд на территорию склада находится вне села, туда можно проехать незаметно".
...
По сообщениям чешских СМИ, якобы существуют кадры, доказывающие то, что "Петров" с "Бошировым" в какой-то момент действительно появились у складов. Чешские правоохранительные органы их пока не опубликовали.
...
Если началось с пожара то причем здесь якобы заложенная взрывчатка?
Quote:
25 апр, 08:07
Болгарский бизнесмен подтвердил поставки оружия Украине после 2014 года
Владелец оружейной компании EMCO Гебрев подтвердил поставку боеприпасов на Украину после начала конфликта на юго-востоке страны, ранее он это отрицал. Оружие хранилось на складе во Врбетице, где осенью 2014-го произошли взрывы
Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания EMCO поставляла оружие на Украину после 2014 года, в разгар конфликта на юго-востоке страны. Об этом Гебрев заявил в письме, которое он отправил в редакцию The New York Times.
По словам Гебрева, оружие хранилось на складе в Чехии. NYT поясняет, что речь идет о складе боеприпасов в деревне Врбетице, где в результате взрыва в октябре 2014 года погибли два человека.
Как отмечает газета, ранее болгарский бизнесмен утверждал, что EMCO прекратила экспорт боеприпасов на Украину в начале конфликта, и оружие, хранившееся на чешских складах, не было предназначено для экспорта в эту страну. Однако в письме изданию он признал, что компания в конце 2014 года заключила контракт с «уполномоченными украинскими компаниями».
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/04/2021/6084e9999a794712ac92e14c?from=newsfeed
  Ал 25.04.2021 в 23:13:41   # 776845
Quote:
23 апр, 08:15
Чехия решила не объявлять высылаемых россиян персонами нон грата
Вторая группа россиийских дипломатов и сотрудников российского посольства в Праге, высылаемых из Чехии, не будет объявлена персонами нон грата. Это дает им возможность в будущем вернуться в Прагу
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/04/2021/6082578d9a7947e2fe83871d?
Выходит что доказательств по обвинению в разведывательной деятельности высланных чешскими властями дипломатов нема.
Quote:
— Трудно ли фотографировать вокзалы?
— Легче, чем что другое, — ответил Швейк. — Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».
Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. «Zu dem Bericht № 2172 melde ich…». В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению:
«При перекрёстном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан и не носит он его с собой, чтоб не возбуждать подозрений; это подтверждается и его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если б имел при себе аппарат…»
С похмелья вахмистр в своём донесении о фотографировании всё больше и больше запутывался. Он писал:
«Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привёл бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нём не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было».
(с, Я.Гашек)


Quote:
Президент Чехии Милош Земан: расследуются две версии взрыва в Врбетице https://www.bbc.com/russian/news-56878523
Милош Земан известен своей пророссийской позицией
Президент Чехии Милош Земан заявил воскресенье, что чешские спецслужбы рассматривают две версии взрывов в 2014 году на оружейных складах в Врбетице, при которых погибли два человека. По одной версии, за взрывами стоят агенты российской разведки, по второй - причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами.
...

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь