Заценки пользователя Agressor
Свомпи поощрил за:
WhatsApp- НеБолд
Смартфон- Акылфон
я за этот вариант
ЛиКа поощрил за:
WhatsApp- НеБолд
Смартфон- Акылфон
я за этот вариант